DATUM: 22-06-19   LOSPLAATS: Kalkar            TOER: Vitesse 6

AANTAL DUIVEN: 364 GELOST OM:  8.00 UUR   WIND: Noordoost

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  B. de Roos   16 2018-1435138   1a   165.435  100423 1330.04 1000  982

  2  ED. vd Bei    6 2018-3851583   2a   167.318  100651 1319.04  989  989

  3  S. Kempenaar  9 2018-5176083   2a   167.474  100708 1317.33  987  987

  4  A. Wijbenga  19 2018-1404845  13    166.514  100625 1317.19  987  977

  5  P. Broersma  28 2017-1592460   1a   167.416  100708 1316.87  987  985

  6  P. Broersma     2018-1404873  15     2    7  100709 1316.70  987

  7  H. Feenstra  13 2018-1404637   1a   166.821  100655 1314.42  984  979

  8  J. Rottine   24 2018-5173868  12    165.874  100626 1311.95  982  977

  9  P. Broersma     2016-1015907   2b    3   10  100749 1309.83  980

 10  DeBruinHiems 21 2018-5176147  11    167.413  100808 1306.56  977  975

 11  A. Bosma     31 2017-1591321   2a   166.707  100736 1306.49  976  973

 12  J. Rottine      2017-1591449   6     2    8  100659 1306.27  976

 13  P. Broersma     2018-1405708   7     4   14  100810 1306.26  976

 14  DeBruinHiems    2018-5176123  13     2    9  100815 1305.38  975

 15  H. Postma    20 2018-5004052  17    167.151  100804 1305.19  975  973

 16  LF. de Bruin 17 2018-1405910  12    166.178  100721 1304.89  975  973

 17  ED. vd Bei      2018-4294938   5     2   33  100824 1303.11  973

 18  A. Bosma        2016-4281434  10     2    6  100802 1302.07  972

 19  A. Bosma        2017-4291109  11     3    9  100806 1301.39  971

 20  P. Broersma     2018-1405902  18     5   17  100841 1301.01  971

 21  BP de Roos   21 2018-1403947  12    166.795  100814 1300.73  971  970

 22  H. Postma       2018-5004060   1a    2   10  100831 1300.61  971

 23  J van Kammen 17 2018-1404313   5    167.619  100853 1300.55  971  968

 24  BP de Roos      2018-1403958   9     2    9  100816 1300.39  970

 25  LF. de Bruin    2018-1405906  10     2   11  100748 1300.30  970

 26  H. vd Bij    10 2017-1591635   6    167.309  100847 1299.16  969  969

 27  J. Rottine      2016-1015605   5     3   12  100746 1298.26  968

 28  BP de Roos      2017-1592124  11     3   14  100830 1298.03  968

 29  A. Alma      15 2017-1590829   1a   165.821  100753 1296.65  967  955

 30  A. Wijbenga     2018-1404852   6     2   10  100834 1295.17  965

 31  A. Bosma        2018-1405232  19     4   12  100845 1294.82  965

 32  P. Broersma     2018-3851607   4     6   21  100918 1294.81  965

 33  A. Wijbenga     2018-1404864  16     3   15  100837 1294.66  965

 34  BP de Roos      2017-1590659  18     4   19  100855 1293.84  964

 35  P. Broersma     2018-1405904  26     7   25  100924 1293.81  964

 36  J. Rottine      2018-1405959  17     4   16  100813 1293.70  964

 37  H. Feenstra     2017-1591120   9     2   15  100857 1293.69  964

 38  J van Kammen    2018-1404323  11     2   11  100934 1293.69  964

 39  H. Postma       2018-1405987  19     3   15  100914 1293.40  963

 40  J. Rottine      2018-5173847   1a    5   20  100815 1293.37  963

 41  J van Kammen    2018-1404312   8     3   17  100937 1293.19  963

 42  J van Kammen    2015-1175202   1a    4   23  100937 1293.19  963

 43  LF. de Bruin    2018-1405619  17     3   17  100836 1292.21  962

 44  A. Bosma        2016-1016494  25     5   16  100902 1291.98  962

 45  CombDijkstra  4 2018-1405819   1a   166.360  100846 1291.94  962  962

 46  A. Bosma        2018-1405248  17     6   19  100907 1291.14  961

 47  H. vd Bij       2018-1405780   1a    2   20  100935 1291.14  961

 48  DeBruinHiems    2018-5176131  21     3   14  100941 1290.94  961

 49  A. Wijbenga     2018-1404804  19     4   21  100900 1290.81  961

 50  A. Bosma        2017-1591329   4     7   22  100911 1290.48  960

 51  F. vd Meulen 14 2018-1405874   3    167.414  100946 1290.14  960  955

 52  LF. de Bruin    2018-5150367   5     4   23  100850 1289.87  960

 53  J. Rottine      2016-1015616  13     6   25  100838 1289.51  959

 54  Dj. vd Veen  34 2018-1405515  11    166.775  100927 1288.34  958  949

 55  H. Postma       2018-5004032   4     4   20  100949 1287.59  958

 56  P. Broersma     2018-1390701  17     8   28  101005 1287.01  957

 57  M. Wiersma    7 2018-1405980   1a   167.373  101006 1286.50  956  956

 58  P. Broersma     2017-1592457  20     9   32  101013 1285.69  956

 59  LF. de Bruin    2017-1592465   4     5   29  100917 1285.38  955

 60  H. Postma       2018-5004059   2b    5   25  101003 1285.28  955

LOSPLAATS: Kalkar              DATUM: 22-06-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  LF. de Bruin    2018-1405605   8     6   35  100918 1285.21  955

 62  H. Feenstra     2018-1404626  10     3   23  100956 1283.90  954

 63  J. Rottine      2018-5173805   8     7   29  100919 1282.70  953

 64  H. Postma       2018-5004055   8     6   30  101022 1282.16  952

 65  J van Kammen    2017-1592184   4     5   29  101046 1281.82  952

 66  J van Kammen    2018-1404324   9     6   35  101047 1281.65  952

 67  A. Wijbenga     2018-1404851  10     5   26  100956 1281.54  952

 68  A. Wijbenga     2018-1404853   9     6   31  100958 1281.21  951

 69  A. Wijbenga     2018-5165959   5     7   36  101000 1280.89  951

 70  B. de Roos      2018-5165954   8     2   12  100911 1280.62  951

 71  H. Postma       2018-1405528   5     7   35  101040 1279.21  949

 72  A. Wijbenga     2017-1592001   2a    8   42  101011 1279.08  949

 73  P. Broersma     2017-1591063   9    10   35  101055 1278.82  949

 74  P. Broersma     2018-1405707  24    11   39  101057 1278.49  948

 75  ED. vd Bei      2018-1404510   3     3   50  101053 1278.39  948

 76  J. Rottine      2018-1405957  10     8   33  100950 1277.59  948

 77  J. Rottine      2018-5173860   2b    9   37  100953 1277.10  947

 78  BP de Roos      2017-1592148   2a    5   23  101043 1276.02  946

 79  Dj. vd Veen     2018-1435099  20     2    5  101042 1276.01  946

 80  Dj. vd Veen     2018-1405495   4     3    8  101046 1275.36  945

 81  A. Bosma        2017-4291102  13     8   25  101044 1275.18  945

 82  A. Bosma        2017-1591378  12     9   29  101044 1275.18  945

 83  J van Kammen    2016-1016888   2b    7   41  101127 1275.15  945

 84  H van Kammen 13 2018-3851608   2a   164.998  100930 1274.13  944  942

 85  H. Feenstra     2018-1404617   4     4   30  101057 1273.93  944

 86  M. Wiersma      2018-1405976   3     2   28  101124 1273.77  944

 87  P. Broersma     2016-1017335  25    12   42  101128 1273.46  943

 88  P. Broersma     2016-1017327  21    13   46  101131 1272.98  943

 89  B. de Roos      2018-1404426   6     3   18  101004 1271.92  942

 90  B. de Roos      2017-1591961   2b    4   25  101005 1271.76  942

 91  LF. de Bruin    2018-3851536   9     7   41  101042 1271.45  941

 92  F. vd Meulen    2018-1405870  12     2   14  101141 1271.36  941

 93  A. Bosma        2018-1405155   7    10   32  101109 1271.13  941

 94  BP de Roos      2017-3750116   7     6   28  101115 1270.83  941

 95  M. Wiersma      2018-1389243   7     3   42  101143 1270.71  941

 96  DeBruinHiems    2018-5176146   9     4   19  101146 1270.54  940

 97  DeBruinHiems    2018-5176148  19     5   23  101148 1270.20  940

 98  H. Postma       2018-1405990  20     8   40  101136 1270.14  940

 99  H. Postma       2018-5004040  16     9   45  101137 1269.98  940

100  Dj. vd Veen     2018-1405491  31     4   11  101121 1269.70  940

101  S. Kempenaar    2018-1403890   3     2   22  101158 1269.08  939

102  H. Postma       2018-3851568   9    10   50  101147 1268.38  938

103  J van Kammen    2018-1404265   6     8   47  101211 1268.08  938

104  BP de Roos      2016-1017577   1b    7   33  101135 1267.62  938

105  LF. de Bruin    2018-5150374   3     8   47  101115 1266.12  936

106  H. vd Bij       2018-1405894   8     3   30  101209 1266.06  936

107  H. Postma       2018-5004046   7    11   55  101202 1265.97  936

108  P. Broersma     2017-1594818  19    14   50  101220 1265.12  935

109  J van Kammen    2018-1404322  17     9   52  101231 1264.89  935

110  P. Broersma     2017-1590708  10    15   53  101223 1264.65  935

111  H van Kammen    2018-1404389  11     2   15  101029 1264.53  934

112  P. Broersma     2015-3539626   5    16   57  101224 1264.49  934

113  H van Kammen    2018-1404373   5     3   23  101032 1264.04  934

114  A. Wijbenga     2018-1404830   4     9   47  101145 1263.87  934

115  DeBruinHiems    2018-5176122  12     6   28  101230 1263.51  933

116  J. Rottine      2018-5173851   9    10   41  101121 1262.84  933

117  H. Feenstra     2018-1404640  12     5   38  101207 1262.68  933

118  M van Kammen 13 2018-1405404   1a   166.740  101217 1260.47  930  715

119  J. Rottine      2018-3851487  16    11   45  101136 1260.44  930

120  M. Wiersma      2018-1404942   4     4   57  101251 1259.87  930

LOSPLAATS: Kalkar              DATUM: 22-06-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

121  A. Alma         2018-1404022  10     2   13  101138 1259.71  930

Er werd deelgenomen door 23 liefhebbers.

Knaakduif: B. de Roos  Guldenduif: E.D. vd Bei  Sneeuwbal: B. de Roos

1 vd bovenste 5: B. de Roos  E.D. vd Bei  S.Kempenaar P.Broersma

 

Prijzen op tafel van vlucht: Kalkar                     Vitesse 6

 1  B. de Roos 

 2  ED. vd Bei 

 3  S. Kempenaar

 4  A. Wijbenga

 5  P. Broersma

 6  H. Feenstra

 7  J. Rottine 

 8  DeBruinHiems

Ltst M van Kammen

 

PV DE ZWALUW - Standen Vitesse tot en met Kalkar          22-06-19

Er zijn  6  vluchten in de berekening opgenomen.

HOKKAMPIOEN  KL  GEMPT TOTPT VL  AF1  AF2    AANGEWEZEN   KL  GEM PT TOTPT

 

H. Postma     1  974.8  5849  6    0    0    A. Bosma      1  970.67  5824

A. Wijbenga   2  973.3  5840  6    0    0    H. Feenstra   2  953.17  5719

A. Bosma      3  972.3  5834  6    0    0    P. Broersma   3  929.33  5576

J. Rottine    4  971.5  5829  6    0    0    ED. vd Bei    4  925.33  5552

J van Kammen  5  970.3  5822  6    0    0    A. Wijbenga   5  808.83  4853

P. Broersma   6  968.5  5811  6    0    0    J van Kammen  6  792.50  4755

Dj. vd Veen   7  963.2  5779  6    0    0    Dj. vd Veen   7  792.17  4753

B. de Roos    8  962.3  5774  6    0    0    B. de Roos    8  791.17  4747

DeBruinHiems  9  959.0  5754  6    0    0    H. Postma     9  787.33  4724

LF. de Bruin 10  957.5  5745  6    0    0    M. Wiersma   10  769.50  4617

BP de Roos   11  953.8  5723  6    0    0    DeBruinHiems 11  633.00  3798

H. Feenstra  12  951.2  5707  6    0    0    H. vd Bij    12  632.50  3795

ED. vd Bei   13  936.0  5616  6    0    0    LF. de Bruin 13  609.50  3657

H. vd Bij    14  910.7  5464  6    0    0    B. Smid      14  607.67  3646

H van Kammen 15  902.7  5416  6    0    0    M van Kammen 15  471.67  2830

A. Alma      16  787.7  4726  6    0    0    H van Kammen 16  462.17  2773

S. Kempenaar 17  718.2  4309  6    0    0    T. Plantinga 17  385.20  1926

M. Wiersma   18  693.7  4162  6    0    0    A. Alma      18  318.67  1912

B. Smid      19  612.8  3677  6    0    0    BP de Roos   19  318.17  1909

M van Kammen 20  582.8  3497  6    0    0    S. Kempenaar 20  315.00  1890

T. Plantinga 21  480.4  2402  5    0    0    J. Rottine   21  313.83  1883

F. vd Meulen 22  466.7  2800  6    0    0    CombDijkstra 22  160.33   962

CombDijkstra 23  407.5  2445  6    0    0   

 

Overzicht van de best presterende vogels op de Vitesse.

Een berekening over 6 vluchten.

Klass.   Naam        Jaar-Ringno.     Punten Prijzen 1:10    1:25   1:100

 

    1  H. Feenstra   2018-1404637      5704      6      3      2      0

    2  B. de Roos    2018-1435138      5697      6      4      2      1

    3  P. Broersma   2017-1592460      5578      6      1      1      0

    4  A. Wijbenga   2018-1404830      5523      6      1      0      0

    5  H. Postma     2018-5004052      4808      5      4      1      0

    6  Dj. vd Veen   2018-1405518      4785      5      3      2      0

    7  J van Kammen  2018-1404313      4783      5      4      1      1

    8  A. Wijbenga   2017-1592001      4760      5      2      1      1

    9  H. Postma     2018-5004059      4755      5      3      1      0

   10  A. Bosma      2018-1405155      4754      5      3      2      0

   11  A. Bosma      2017-4291109      4748      5      4      1      0

   12  Dj. vd Veen   2018-1405495      4714      5      2      1      0

   13  LF. de Bruin  2017-1592465      4710      5      1      1      0

   14  A. Bosma      2017-4291102      4706      5      3      0      0

   15  J. Rottine    2018-5173868      4706      5      2      1      0

   16  A. Bosma      2016-4281434      4704      5      2      1      1

   17  A. Bosma      2017-1591378      4699      5      2      0      0

   18  A. Wijbenga   2018-1404845      4688      5      3      1      0

   19  P. Broersma   2016-1017335      4675      5      1      0      0

   20  P. Broersma   2018-1404873      4668      5      2      2      1

   21  B. de Roos    2017-1591961      4665      5      1      1      0

   22  BP de Roos    2017-1592148      4655      5      0      0      0

   23  ED. vd Bei    2018-1404510      4626      5      1      0      0

   24  P. Broersma   2016-1015907      4621      5      2      1      0

   25  A. Wijbenga   2018-5165959      4606      5      2      0      0

   26  H. vd Bij     2018-1405787      4583      5      1      1      0

   27  A. Wijbenga   2017-1591963      3904      4      4      3      2

   28  A. Bosma      2017-1591321      3860      4      3      2      0

   29  J van Kammen  2015-1175202      3841      4      3      1      0

   30  P. Broersma   2015-3539626      3838      4      2      2      0

   31  H. Postma     2018-5004055      3821      4      2      1      0

   32  J van Kammen  2018-1404265      3814      4      2      0      0

   33  H. vd Bij     2018-1405780      3806      4      1      1      1

   34  Dj. vd Veen   2018-5110598      3781      4      2      0      0

   35  A. Bosma      2017-4291106      3771      4      2      1      0

   36  H. vd Bij     2017-1591635      3768      4      2      0      0

   37  A. Wijbenga   2015-1176432      3768      4      1      1      0

   38  J. Rottine    2018-1405957      3749      4      2      0      0

   39  A. Bosma      2017-1591329      3747      4      1      1      0

   40  A. Bosma      2018-1405248      3744      4      0      0      0

   41  P. Broersma   2018-3851607      3737      4      1      0      0

   42  P. Broersma   2016-1017327      3734      4      2      0      0

   43  J. Rottine    2018-5173851      3731      4      1      0      0

   44  Dj. vd Veen   2018-1405515      3727      4      0      0      0

   45  M van Kammen  2018-1405404      3725      4      1      1      0

   46  BP de Roos    2017-1592124      3722      4      3      0      0

   47  Dj. vd Veen   2018-1405491      3721      4      1      0      0

   48  M. Wiersma    2018-1404942      3709      4      1      0      0

   49  BP de Roos    2017-1590659      3703      4      1      0      0

   50  ED. vd Bei    2018-3851583      3683      4      2      2      1

 

PV DE ZWALUW - Standen Generaal tot en met Kalkar          22-06-19

Er zijn  13  vluchten in de berekening opgenomen.

HOKKAMPIOEN  KL  GEMPT TOTPT VL  AF1  AF2    AANGEWEZEN   KL  GEM PT TOTPT

 

J. Rottine    1  983.3  8850  9  973  964    A. Wijbenga   1  968.78  8719

A. Wijbenga   2  977.7  8799  9  960  950    A. Bosma      2  965.00  8685

A. Bosma      3  973.7  8763  9  962  960    B. de Roos    3  964.89  8684

J van Kammen  4  973.0  8757  9  954  952    H. Feenstra   4  962.11  8659

H. Postma     5  971.2  8741  9  946    0    J van Kammen  5  952.22  8570

P. Broersma   6  970.4  8734  9  947  933    P. Broersma   6  950.89  8558

B. de Roos    7  969.8  8728  9  948  942    Dj. vd Veen   7  946.00  8514

DeBruinHiems  8  968.3  8715  9  952  941    DeBruinHiems  8  941.56  8474

H. Feenstra   9  967.3  8706  9  947  945    ED. vd Bei    9  940.22  8462

LF. de Bruin 10  966.2  8696  9  943  943    M. Wiersma   10  937.56  8438

Dj. vd Veen  11  965.8  8692  9  943    0    CombDijkstra 11  838.44  7546

H. vd Bij    12  961.8  8656  9  649    0    LF. de Bruin 12  824.89  7424

ED. vd Bei   13  960.6  8645  9  925  866    H. vd Bij    13  743.22  6689

BP de Roos   14  958.2  8624  9  944  937    J. Rottine   14  740.78  6667

M. Wiersma   15  953.4  8581  9  919  324    H. Postma    15  740.11  6661

A. Alma      16  949.7  8547  9  925  925    A. Alma      16  731.11  6580

CombDijkstra 17  940.9  8468  9  577    0    BP de Roos   17  727.11  6544

T. Plantinga 18  935.8  5615  6  497    0    B. Smid      18  708.89  6380

H van Kammen 19  932.1  8389  9  780    0    T. Plantinga 19  625.00  3750

B. Smid      20  931.9  8387  9  903    0    H van Kammen 20  512.78  4615

S. Kempenaar 21  892.7  8034  9    0    0    S. Kempenaar 21  420.22  3782

F. vd Meulen 22  662.4  5962  9    0    0    M van Kammen 22  314.44  2830

M van Kammen 23  490.2  4412  9    0    0    F. vd Meulen 23  102.22   920

 

Overzicht van de best presterende vogels op de generale vluchten voor oude duiven.

Een berekening over 13 vluchten.

Klass.   Naam        Jaar-Ringno.     Punten Prijzen 1:10    1:25   1:100

 

    1  A. Wijbenga   2018-5165959      9372     10      5      2      0

    2  H. Feenstra   2018-1404637      8607      9      5      3      0

    3  B. de Roos    2018-1435138      8582      9      6      4      1

    4  A. Bosma      2017-4291109      8540      9      5      2      0

    5  Dj. vd Veen   2018-1405518      8500      9      4      2      0

    6  P. Broersma   2017-1592460      8419      9      2      2      0

    7  A. Wijbenga   2018-1404830      8298      9      1      0      0

    8  A. Wijbenga   2017-1591963      7700      8      6      5      2

    9  A. Bosma      2017-1591321      7662      8      4      3      1

   10  A. Wijbenga   2017-1592001      7632      8      4      2      2

   11  J van Kammen  2015-1175202      7593      8      4      2      1

   12  A. Wijbenga   2015-1176432      7553      8      3      3      0

   13  ED. vd Bei    2018-3851583      7537      8      5      4      1

   14  Dj. vd Veen   2018-1405495      7532      8      3      1      0

   15  P. Broersma   2016-1015907      7479      8      4      1      0

   16  BP de Roos    2017-1592148      7429      8      1      0      0

   17  J. Rottine    2018-5173860      6773      7      5      3      1

   18  Dj. vd Veen   2018-1435102      6731      7      4      4      2

   19  BP de Roos    2016-1017577      6723      7      6      3      1

   20  P. Broersma   2015-3539626      6681      7      3      2      0

   21  H. Postma     2018-5004059      6665      7      5      1      0

   22  H. vd Bij     2017-1591635      6662      7      5      1      0

   23  J. Rottine    2017-1591449      6650      7      5      3      1

   24  A. Bosma      2018-1405155      6646      7      4      2      0

   25  J. Rottine    2018-5173868      6621      7      3      2      0

   26  LF. de Bruin  2017-1592465      6609      7      2      2      0

   27  A. Wijbenga   2018-1404845      6604      7      5      1      0

   28  H. Postma     2018-5004043      6604      7      2      1      1

   29  B. de Roos    2017-1591961      6603      7      3      2      0

   30  A. Bosma      2017-1591378      6597      7      3      0      0

   31  J. Rottine    2018-5173809      6593      7      2      2      0

   32  A. Bosma      2017-1591329      6582      7      2      2      1

   33  A. Bosma      2017-4291106      6568      7      2      1      0

   34  A. Bosma      2017-4291102      6564      7      3      0      0

   35  P. Broersma   2018-3851607      6563      7      3      1      0

   36  DeBruinHiems  2017-1583667      6546      7      4      1      0

   37  A. Bosma      2016-4281434      6536      7      2      1      1

   38  P. Broersma   2018-1405707      6531      7      1      1      0

   39  A. Bosma      2018-1405163      6520      7      3      1      0

   40  A. Bosma      2018-1405160      6486      7      3      1      0

   41  A. Bosma      2017-1591359      6476      7      1      0      0

   42  DeBruinHiems  2018-1405056      6423      7      1      0      0

   43  A. Wijbenga   2018-1404842      6387      7      0      0      0

   44  A. Bosma      2017-1591330      5812      6      5      3      0

   45  Dj. vd Veen   2018-1405562      5781      6      4      4      0

   46  A. Wijbenga   2018-1404853      5754      6      4      2      0

   47  J. Rottine    2018-5173847      5742      6      3      2      2

   48  H. Postma     2018-5004052      5738      6      4      1      0

   49  J. Rottine    2018-5173872      5707      6      3      2      0

   50  Dj. vd Veen   2018-1435106      5699      6      4      1      0