DATUM: 29-06-19   LOSPLAATS: Chimay            TOER: Midfond 5

AANTAL DUIVEN: 354 GELOST OM:  6.30 UUR   WIND: Oost Zuid

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  S. Kempenaar  8 2018-5176099   4    378.158  111601 1322.17 1000 1000

  2  A. Wijbenga  18 2018-5165959   7    375.738  111604 1313.48  991  967

  3  BP de Roos   21 2018-1403947  14    376.230  111853 1302.38  980  964

  4  A. Bosma     33 2018-1405156  23    376.180  111856 1301.98  980  965

  5  A. Bosma        2017-4291106   4     2    6  111907 1301.15  979

  6  DeBruinHiems 32 2018-1405056  24    376.786  111951 1299.95  978  927

  7  P. Broersma  27 2018-3851607  19    376.910  112347 1282.97  961  939

  8  J. Rottine   23 2018-5173817  16    375.785  112312 1281.67  959  956

  9  P. Broersma     2016-1015907   1a    2    7  112409 1281.37  959

 10  M. Wiersma    6 2018-1404952   4    378.231  112556 1278.11  956  956

 11  J van Kammen 17 2017-1592208  17    377.149  112510 1277.75  956  952

 12  J. Rottine      2018-5173847   1a    2    8  112412 1277.31  955

 13  LF. de Bruin 17 2018-1405605   2a   375.468  112427 1275.18  953  948

 14  BP de Roos      2017-1592148  11     2    9  112514 1274.36  952

 15  H. Postma    18 2018-5004025   6    376.844  112547 1274.05  952  904

 16  J. Rottine      2018-5173861  10     3   13  112500 1273.85  952

 17  J van Kammen    2015-1175202   1a    2   11  112728 1267.87  946

 18  A. Bosma        2017-4291109   1a    3    9  112649 1267.40  945

 19  M. Wiersma      2018-1405976   2a    2   33  112912 1264.16  942

 20  H. Feenstra   9 2018-1404616   7    376.329  112755 1263.20  941  941

 21  LF. de Bruin    2018-1405616  10     2   11  112731 1262.04  940

 22  A. Bosma        2017-1591378  14     4   12  112843 1259.34  937

 23  J. Rottine      2017-1591440   7     4   17  112824 1259.33  937

 24  J. Rottine      2018-5173805   5     5   21  112832 1258.77  937

 25  A. Wijbenga     2018-1404843  12     2   11  112837 1258.28  936

 26  B. de Roos   17 2018-5165954   6    375.299  112845 1256.23  934  929

 27  A. Bosma        2017-1592512   8     5   15  113119 1248.47  926

 28  BP de Roos      2017-1590657   1a    3   14  113130 1247.88  926

 29  B. de Roos      2018-1404865   9     2   11  113157 1242.92  921

 30  J. Rottine      2018-5173809  20     6   26  113234 1241.99  920

 31  LF. de Bruin    2018-1405906   6     3   17  113310 1238.52  916

 32  F. vd Meulen 13 2018-1405855   7    376.896  113420 1238.46  916  908

 33  DeBruinHiems    2018-5176132   7     2    6  113416 1238.36  916

 34  BP de Roos      2018-1403958  10     4   19  113352 1238.16  916

 35  ED. vd Bei    6 2018-3851583   3    376.707  113430 1237.13  915  915

 36  A. Wijbenga     2017-1591923  17     3   16  113426 1234.24  912

 37  J van Kammen    2018-1404313   5     3   17  113540 1233.86  912

 38  A. Wijbenga     2018-1404851  11     4   22  113517 1230.80  909

 39  Dj. vd Veen  26 2018-1405518   1a   376.189  113706 1224.97  903  887

 40  DeBruinHiems    2018-1405087  26     3    9  113906 1218.99  897

 41  ED. vd Bei      2018-4294938   4     2   33  113906 1218.72  897

 42  A. Bosma        2016-4281434  16     6   18  113927 1215.66  893

 43  M. Wiersma      2018-1404942   3     3   50  114116 1215.15  893

 44  LF. de Bruin    2018-1405910  14     4   23  113909 1214.55  892

 45  A. Bosma        2018-1405221  11     7   21  114014 1212.59  890

 46  H van Kammen 16 2018-3851608   2a   374.968  113919 1212.26  890  863

 47  M van Kammen 13 2018-1404392   2a   375.957  114008 1212.24  890  685

 48  BP de Roos      2018-1403937   4     5   23  114038 1211.18  889

 49  J van Kammen    2017-1592239  13     4   23  114249 1205.65  883

 50  Dj. vd Veen     2018-1405503  24     2    7  114204 1205.47  883

 51  F. vd Meulen    2018-1405870   3     2   15  114306 1203.78  882

 52  A. Bosma        2018-1405239  21     8   24  114251 1202.44  880

 53  DeBruinHiems    2018-1405112  22     4   12  114326 1202.14  880

 54  DeBruinHiems    2017-1583664   3     5   15  114337 1201.44  879

 55  P. Broersma     2017-1590687  18     3   11  114357 1200.55  878

 56  A. Bosma        2017-1591329   7     9   27  114357 1198.23  876

 57  F. vd Meulen    2018-1405862   2a    3   23  114532 1194.50  872

 58  A. Bosma        2017-1591330   2b   10   30  114510 1193.60  871

 59  P. Broersma     2018-1390703  14     4   14  114651 1189.57  867

 60  Dj. vd Veen     2018-1405507  20     3   11  114615 1189.53  867

LOSPLAATS: Chimay              DATUM: 29-06-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  J. Rottine      2018-5173860   2b    7   30  114558 1189.32  867

 62  A. Wijbenga     2018-1404821   9     5   27  114556 1189.31  867

 63  DeBruinHiems    2018-5176145  17     6   18  114653 1189.05  867

 64  A. Wijbenga     2017-1591963   1a    6   33  114612 1188.31  866

 65  A. Wijbenga     2018-1404835  16     7   38  114638 1186.68  865

 66  CombDijkstra  4 2018-1405832   2a   375.829  114701 1185.52  863  863

 67  P. Broersma     2017-1592460   2b    5   18  114851 1182.10  860

 68  Dj. vd Veen     2018-5110584  25     4   15  114829 1181.19  859

 69  Dj. vd Veen     2018-1405491  19     5   19  114836 1180.76  859

 70  J. Rottine      2018-1405959  11     8   34  114826 1180.10  858

 71  DeBruinHiems    2018-1405051  18     7   21  114929 1179.37  857

 72  DeBruinHiems    2017-1583667   2a    8   25  114930 1179.31  857

 73  BP de Roos      2017-1590659  20     6   28  114903 1179.23  857

 74  A. Bosma        2016-1016494  29    11   33  114901 1179.20  857

 75  P. Broersma     2017-1590708   9     6   22  115030 1176.02  854

 76  Dj. vd Veen     2018-1405495   5     6   23  115008 1175.10  853

 77  H. Feenstra     2018-1404626   3     2   22  115053 1172.79  851

 78  DeBruinHiems    2018-1405144  19     9   28  115146 1171.01  849

 79  J. Rottine      2016-1015605   4     9   39  115112 1169.94  848

 80  B. de Roos      2018-1435138   3     3   17  115119 1168.00  846

 81  A. Alma      20 2016-1017741   7    375.271  115121 1167.80  846  836

 82  H. Postma       2018-1405528   7     2   11  115321 1165.44  843

 83  H. Postma       2018-5004060   1a    3   16  115337 1164.47  842

 84  Dj. vd Veen     2018-1435108  11     7   26  115317 1163.65  841

 85  A. Wijbenga     2017-1592001   2b    8   44  115311 1162.63  840

 86  A. Wijbenga     2017-1591924  18     9   50  115315 1162.39  840

 87  H. vd Bij    10 2017-1591643   3    376.766  115417 1161.85  840  840

 88  A. Bosma        2017-1592515  25    12   36  115354 1161.42  839

 89  J. Rottine      2017-1591453  12    10   43  115358 1159.95  838

 90  A. Wijbenga     2018-1404852   6    10   55  115408 1159.22  837

 91  LF. de Bruin    2017-1590774  11     5   29  115401 1158.82  837

 92  J. Rottine      2016-1015616  15    11   47  115420 1158.64  836

 93  A. Bosma        2018-1405201  26    13   39  115528 1155.83  834

 94  J. Rottine      2017-1591449   3    12   52  115605 1152.42  830

 95  J van Kammen    2018-1404265   8     5   29  115729 1151.66  829

 96  P. Broersma     2016-1017291  17     7   25  115735 1150.59  828

 97  Dj. vd Veen     2018-1405563  26     8   30  115745 1147.79  826

 98  A. Alma         2018-1405425   8     2   10  115709 1147.09  825

 99  Dj. vd Veen     2018-1435102   2b    9   34  115801 1146.86  825

100  P. Broersma     2017-1594818  21     8   29  115842 1146.68  825

101  P. Broersma     2018-1405902  20     9   33  115903 1145.46  823

102  H. vd Bij       2018-1405780   1a    2   20  115938 1142.99  821

103  J. Rottine      2016-1015576  17    13   56  115847 1142.96  821

104  S. Kempenaar    2018-5176088   6     2   25  120058 1142.60  820

105  A. Bosma        2018-1405248  30    14   42  115919 1142.32  820

106  BP de Roos      2017-1592147  13     7   33  115925 1142.12  820

107  BP de Roos      2017-1591042  15     8   38  115928 1141.95  820

108  BP de Roos      2017-1592126   2b    9   42  115928 1141.95  820

109  A. Alma         2018-1404017  15     3   15  115855 1140.93  819

110  H. Postma       2018-5004043   5     4   22  120018 1140.91  819

111  B. de Roos      2018-5165948   5     4   23  115859 1140.78  819

112  H van Kammen    2018-1404370  12     2   12  115844 1140.66  818

113  LF. de Bruin    2018-1405601  12     6   35  120011 1137.17  815

114  A. Bosma        2017-4291102  15    15   45  120102 1136.39  814

115  A. Alma         2018-1405426  16     4   20  120014 1136.38  814

116  H. vd Bij       2018-1405787   4     3   30  120203 1134.68  813

117  J. Rottine      2018-5173868  13    14   60  120118 1134.27  812

118  P. Broersma     2015-1175916  10    10   37  120242 1132.89  811

Er werd deelgenomen door 21 liefhebbers.

Knaakduif: P.Broersma  Guldenduif: LF. de Bruin

3e getekende: ED. vd Bei  M.Wiersma  F. vd Meulen  DeBruinHiemstra

 

Prijzen op tafel van vlucht: Chimay                     Midfond 5

 

 1  S. Kempenaar

 2  A. Wijbenga

 3  BP de Roos 

 4  A. Bosma   

 5  P. Broersma

 6  J. Rottine 

 7  M. Wiersma 

Ltst H. vd Bij  

 

PV DE ZWALUW - Standen Midfond tot en met Chimay          29-06-19

Er zijn  5  vluchten in de berekening opgenomen.

HOKKAMPIOEN  KL  GEMPT TOTPT VL  AF1  AF2    AANGEWEZEN   KL  GEM PT TOTPT

 

J. Rottine    1  977.4  4887  5    0    0    J. Rottine    1  951.00  4755

A. Wijbenga   2  972.2  4861  5    0    0    P. Broersma   2  949.80  4749

A. Bosma      3  964.0  4820  5    0    0    A. Bosma      3  947.00  4735

J van Kammen  4  960.4  4802  5    0    0    A. Wijbenga   4  942.20  4711

B. de Roos    5  959.8  4799  5    0    0    Dj. vd Veen   5  932.80  4664

H. Feenstra   6  959.6  4798  5    0    0    J van Kammen  6  932.20  4661

P. Broersma   7  957.0  4785  5    0    0    BP de Roos    7  925.00  4625

BP de Roos    8  956.8  4784  5    0    0    CombDijkstra  8  917.60  4588

LF. de Bruin  9  955.0  4775  5    0    0    B. de Roos    9  770.40  3852

ED. vd Bei   10  955.0  4775  5    0    0    LF. de Bruin 10  764.40  3822

Dj. vd Veen  11  948.6  4743  5    0    0    M. Wiersma   11  749.80  3749

H. Postma    12  948.2  4741  5    0    0    H. vd Bij    12  743.00  3715

S. Kempenaar 13  945.0  4725  5    0    0    DeBruinHiems 13  718.60  3593

DeBruinHiems 14  944.4  4722  5    0    0    H. Feenstra  14  580.60  2903

H. vd Bij    15  936.2  4681  5    0    0    A. Alma      15  563.60  2818

A. Alma      16  924.4  4622  5    0    0    ED. vd Bei   16  563.20  2816

H van Kammen 17  923.2  4616  5    0    0    H. Postma    17  555.80  2779

CombDijkstra 18  921.0  4605  5    0    0    H van Kammen 18  546.40  2732

M. Wiersma   19  814.4  4072  5    0    0    S. Kempenaar 19  378.40  1892

F. vd Meulen 20  814.0  4070  5    0    0    B. Smid      20  365.80  1829

B. Smid      21  751.8  3759  5    0    0    F. vd Meulen 21  358.40  1792

T. Plantinga 22  698.5  2794  4    0    0    T. Plantinga 22  227.25   909

M van Kammen 23  320.0  1600  5    0    0    M van Kammen 23  178.00   890

 

Overzicht van de best presterende vogels op de Midfond.

Een berekening over 5 vluchten.

Klass.   Naam        Jaar-Ringno.     Punten Prijzen 1:10    1:25   1:100

 

    1  A. Wijbenga   2018-5165959      4815      5      4      3      1

    2  ED. vd Bei    2018-3851583      4769      5      4      2      0

    3  A. Bosma      2017-4291109      4737      5      2      1      0

    4  J. Rottine    2018-5173860      4727      5      3      1      1

    5  J. Rottine    2018-5173809      4700      5      2      1      0

    6  J van Kammen  2015-1175202      4698      5      2      1      1

    7  DeBruinHiems  2018-1405056      4691      5      2      1      0

    8  A. Wijbenga   2017-1591963      4662      5      2      2      0

    9  Dj. vd Veen   2018-1435102      4660      5      2      2      1

   10  A. Bosma      2018-1405221      4643      5      2      1      0

   11  Dj. vd Veen   2018-1405518      4618      5      1      0      0

   12  H. Postma     2018-5004043      4596      5      1      1      1

   13  J. Rottine    2017-1591449      4595      5      2      1      1

   14  P. Broersma   2018-1390703      4581      5      1      0      0

   15  J. Rottine    2018-5173805      3892      4      4      2      2

   16  BP de Roos    2016-1017577      3873      4      4      2      1

   17  P. Broersma   2016-1015907      3817      4      3      1      0

   18  A. Bosma      2017-1591321      3802      4      1      1      1

   19  J. Rottine    2017-1591440      3795      4      3      1      0

   20  P. Broersma   2018-3851607      3787      4      3      2      0

   21  BP de Roos    2018-1403947      3783      4      2      1      1

   22  A. Bosma      2017-4291106      3776      4      1      1      0

   23  LF. de Bruin  2018-1405906      3773      4      4      0      0

   24  J. Rottine    2018-5173847      3753      4      2      1      0

   25  A. Bosma      2017-1591330      3736      4      2      1      0

   26  A. Bosma      2018-1405160      3733      4      2      0      0

   27  H. vd Bij     2017-1591643      3732      4      2      1      1

   28  B. de Roos    2018-1435138      3731      4      2      2      0

   29  BP de Roos    2017-1592148      3726      4      2      1      0

   30  A. Wijbenga   2017-1592001      3712      4      2      1      1

   31  A. Bosma      2017-1591329      3711      4      1      1      1

   32  J. Rottine    2016-1015616      3702      4      1      1      1

   33  P. Broersma   2017-1592460      3701      4      1      1      0

   34  P. Broersma   2017-1590687      3674      4      1      0      0

   35  Dj. vd Veen   2018-1405495      3671      4      1      0      0

   36  F. vd Meulen  2018-1405855      3657      4      1      0      0

   37  J. Rottine    2017-1591453      3639      4      0      0      0

   38  J. Rottine    2016-1015605      3639      4      1      0      0

   39  H. Postma     2018-1405528      3628      4      0      0      0

   40  DeBruinHiems  2018-1405112      3611      4      0      0      0

   41  BP de Roos    2017-1591042      3598      4      0      0      0

   42  P. Broersma   2015-1175916      3592      4      0      0      0

   43  Dj. vd Veen   2018-1405562      2951      3      3      3      0

   44  H. Feenstra   2018-1404637      2903      3      2      1      0

   45  H. vd Bij     2017-1591635      2894      3      3      1      0

   46  A. Wijbenga   2018-1404853      2885      3      2      1      0

   47  J. Rottine    2018-5173872      2875      3      2      2      0

   48  M. Wiersma    2018-1404952      2867      3      2      2      0

   49  Dj. vd Veen   2018-1405525      2864      3      3      1      0

   50  P. Broersma   2018-1405707      2863      3      1      1      0

 

PV DE ZWALUW - Standen Generaal tot en met Chimay          29-06-19

Er zijn  14  vluchten in de berekening opgenomen.

HOKKAMPIOEN  KL  GEMPT TOTPT VL  AF1  AF2    AANGEWEZEN   KL  GEM PT TOTPT

 

J. Rottine    1  982.3  9823 10  964  963    A. Wijbenga   1  964.30  9643

A. Wijbenga   2  976.6  9766 10  960  950    A. Bosma      2  963.00  9630

A. Bosma      3  972.8  9728 10  962  960    H. Feenstra   3  960.40  9604

J van Kammen  4  971.1  9711 10  952  952    B. de Roos    4  956.90  9569

H. Postma     5  968.7  9687 10  903    0    P. Broersma   5  951.70  9517

P. Broersma   6  968.1  9681 10  939  933    J van Kammen  6  951.60  9516

B. de Roos    7  967.6  9676 10  942  938    Dj. vd Veen   7  941.70  9417

DeBruinHiems  8  966.7  9667 10  941  931    M. Wiersma    8  938.00  9380

H. Feenstra   9  965.3  9653 10  945  941    DeBruinHiems  9  933.10  9331

LF. de Bruin 10  964.4  9644 10  943  943    ED. vd Bei   10  932.80  9328

Dj. vd Veen  11  963.5  9635 10  887    0    CombDijkstra 11  840.90  8409

BP de Roos   12  958.8  9588 10  944  937    LF. de Bruin 12  837.70  8377

ED. vd Bei   13  957.0  9570 10  915  866    J. Rottine   13  762.20  7622

M. Wiersma   14  953.8  9538 10  919  324    H. vd Bij    14  751.00  7510

H. vd Bij    15  949.6  9496 10  649    0    H. Postma    15  750.30  7503

A. Alma      16  947.2  9472 10  925  924    BP de Roos   16  747.00  7470

CombDijkstra 17  933.0  9330 10  577    0    A. Alma      17  658.00  6580

B. Smid      18  929.0  9290 10    0    0    B. Smid      18  638.00  6380

H van Kammen 19  925.2  9252 10  780    0    H van Kammen 19  550.50  5505

S. Kempenaar 20  903.4  9034 10    0    0    T. Plantinga 20  535.71  3750

T. Plantinga 21  873.1  6112  7    0    0    S. Kempenaar 21  378.20  3782

F. vd Meulen 22  687.0  6870 10    0    0    M van Kammen 22  372.00  3720

M van Kammen 23  509.7  5097 10    0    0    F. vd Meulen 23  179.20  1792

 

Overzicht van de best presterende vogels op de generale vluchten voor oude duiven.

Een berekening over 14 vluchten.

Klass.   Naam        Jaar-Ringno.     Punten Prijzen 1:10    1:25   1:100

 

    1  A. Wijbenga   2018-5165959     10363     11      6      3      1

    2  A. Bosma      2017-4291109      9485     10      6      2      0

    3  B. de Roos    2018-1435138      9428     10      6      4      1

    4  Dj. vd Veen   2018-1405518      9403     10      4      2      0

    5  P. Broersma   2017-1592460      9279     10      2      2      0

    6  H. Feenstra   2018-1404637      8607      9      5      3      0

    7  A. Wijbenga   2017-1591963      8566      9      6      5      2

    8  J van Kammen  2015-1175202      8539      9      5      2      1

    9  A. Wijbenga   2017-1592001      8472      9      4      2      2

   10  ED. vd Bei    2018-3851583      8452      9      6      4      1

   11  P. Broersma   2016-1015907      8438      9      5      2      0

   12  Dj. vd Veen   2018-1405495      8385      9      3      1      0

   13  BP de Roos    2017-1592148      8381      9      2      1      0

   14  A. Wijbenga   2018-1404830      8298      9      1      0      0

   15  A. Bosma      2017-1591321      7662      8      4      3      1

   16  J. Rottine    2018-5173860      7640      8      5      3      1

   17  Dj. vd Veen   2018-1435102      7556      8      4      4      2

   18  A. Wijbenga   2015-1176432      7553      8      3      3      0

   19  A. Bosma      2017-4291106      7547      8      3      2      0

   20  A. Bosma      2017-1591378      7534      8      4      0      0

   21  P. Broersma   2018-3851607      7524      8      4      2      0

   22  J. Rottine    2018-5173809      7513      8      3      2      0

   23  J. Rottine    2017-1591449      7480      8      5      3      1

   24  A. Bosma      2017-1591329      7458      8      2      2      1

   25  J. Rottine    2018-5173868      7433      8      3      2      0

   26  A. Bosma      2016-4281434      7429      8      2      1      1

   27  H. Postma     2018-5004043      7423      8      2      1      1

   28  DeBruinHiems  2017-1583667      7403      8      4      1      0

   29  DeBruinHiems  2018-1405056      7401      8      2      1      0

   30  A. Bosma      2017-4291102      7378      8      3      0      0

   31  BP de Roos    2016-1017577      6723      7      6      3      1

   32  J. Rottine    2018-5173847      6697      7      4      3      2

   33  A. Bosma      2017-1591330      6683      7      5      3      0

   34  P. Broersma   2015-3539626      6681      7      3      2      0

   35  H. Postma     2018-5004059      6665      7      5      1      0

   36  H. vd Bij     2017-1591635      6662      7      5      1      0

   37  A. Bosma      2018-1405155      6646      7      4      2      0

   38  J. Rottine    2018-5173805      6623      7      4      2      2

   39  LF. de Bruin  2017-1592465      6609      7      2      2      0

   40  A. Wijbenga   2018-1404845      6604      7      5      1      0

   41  B. de Roos    2017-1591961      6603      7      3      2      0

   42  J. Rottine    2017-1591440      6566      7      4      1      0

   43  P. Broersma   2018-1405707      6531      7      1      1      0

   44  A. Bosma      2018-1405163      6520      7      3      1      0

   45  J. Rottine    2016-1015616      6509      7      2      1      1

   46  J van Kammen  2017-1592239      6507      7      3      1      0

   47  H. vd Bij     2018-1405780      6504      7      1      1      1

   48  A. Bosma      2018-1405160      6486      7      3      1      0

   49  J. Rottine    2016-1015605      6482      7      3      0      0

   50  A. Bosma      2017-1591359      6476      7      1      0      0