PV De Zwaluw

home

Zwaagwesteinde

Hints voor leden

 

 

Voor een goed verloop van de activiteiten geeft het bestuur de volgende aanwijzingen:

 

U dient als voorgaande jaren de inzet voor de sneeuwbal, knaken, guldens en rayonhoofdprijs te noteren op het daarvoor klaarliggende formulier. U hoeft alleen nog maar een kruisje te plaatsen, de bovenste getekende is de knaakduif en de tweede getekende is de guldenduif. Voor de rayonhoofdprijs vult het aantal duiven in dat u wilt laten tellen voor de hoofdprijs. Als u altijd hetzelfde wilt invullen, kunt u dit tevoren opgeven. Het wordt dan voorbedrukt op het formulier zodat u er niet meer wekelijks om hoeft te denken.

 

Inkorven begint normaal om 17.30 uur en men kan aanvoeren tot 18.45 uur, de auto komt om 19.15, dan moet alles ingemand zijn en het papierwerk moet ook in orde zijn, kom dus niet allemaal om 18.45 uur. Omdat alle gegevens vrijdagavond al digitaal moeten worden aangeleverd bij Compuclub, worden de kloksystemen vrijdagavond ingelezen in de computer. Uw kloksysteem wordt in uw postvakje gelegd als het klaar is, u kunt het dus niet meer meenemen uit het kantoor !! Eventuele gummiringduiven worden op volgorde van binnenkomst ingemand gewoon tussen de duiven met chipringen.

 

Op de eerste jonge duivenvluchten beginnen we misschien vroeger dan normaal, mogelijk ook op enkele midfondvluchten, dit wordt tevoren bekend gemaakt.

 

Het inmanden van de chipringduiven kan met 2 man geschieden, dat mogen echter geen 2 leden uit 1 combinatie zijn of leden met hokverzorgers. Van alle duiven moeten de ringen worden vergeleken met het ringnummer op de display van het kloksysteem. De chipringen moeten boven de antenne worden gehouden tot ongeveer 1 seconde na de pieptoon. Tijdens de piep wordt het controlegetal in de chipring geschreven, als je de ring te snel weghaalt, kan er een fout ontstaan met het controlegetal. De duif kan na constatering dan reglementair uit het concours worden verwijderd. Dat soort zaken hebben we liever niet.

 

Als we niet aan de beurt zijn om in te manden of als we niet iets nuttigs te doen hebben in het inmandgedeelte van het lokaal, dan gaan we naar het kantinegedeelte. Ook het kantoortje is te klein voor onnodige visites. Door in een rustig lokaal in te manden worden fouten, stress en ergernis voorkomen. Als het heel rustig is zijn we dus minder snel tot last dan als het druk is.

Het inmandgedeelte van het lokaal is rookvrij! Het kantoor is ook rookvrij als er rookvrije vrijwilligers aan het werk zijn. Houdt hier rekening mee.

 

Als u klaar bent met inmanden, kunt u uw manden alvast opruimen, dan struikelt er niet iemand anders over. Kijk voor het seizoen even of op uw manden uw naam is geschreven met een dikke stift of een dat er een stikker op zit, dat kan misverstanden voorkomen.

 

Op vrijdag om 19.30 uur en zaterdag rond 16 uur zijn de meeste leden aanwezig, dit zijn ook de momenten waarop eventuele mededelingen worden gedaan. Als iemand een mededeling mist, dan is dat voor eigen risico.

 

Van tijd tot tijd hebben alle fitte leden iets nuttigs te doen voor de club. Hiervoor zijn vrijwilligersroosters gemaakt. Deze roosters zijn uitgereikt en hangen op de prikborden. Als je een keer niet kunt op het tijdstip dat op het rooster staat, ruil dan met iemand anders en geef dat aan op het rooster op het prikbord. De boel op zīn beloop laten leidt tot ergernis, tot gele kaarten en tot een slechte sfeer, dat kunnen we niet hebben.

Als u een vrijwilligersdienst hebt gehad, laat dan uw werkplek opgeruimd achter of draag het netjes over aan uw opvolger. U begint uw werk ook graag op een nette en overzichtelijke plek.

 

Kantinediensten op donderdag duren minimaal 3 uren, van 19.00 tot 22.00, als er een bestuurslid is dat de kantinedienst wil overnemen na die drie uren dan kan de vrijwilliger de dienst overdragen, zoniet dan wordt afgesloten. De kantinediensten op de vrijdag en zaterdag duren minimaal 4 uren, ook op vrijdag geldt dat als er een bestuurslid is dat de dienst wil overnemen, de vrijwilliger de dienst aan dit bestuurslid kan overdragen. Als regel wordt er niet meer dan 1 uur de dienst overschreden. Zie hiervoor ook het kantinereglement. Op zaterdag wordt het lokaal om 20 uur gesloten en is er geen uitloop, tenzij er op een nationale NPO-vlucht sprake is van een vermelding bij de eerste 3 duiven op teletekst. Als de klokken niet om 16 uur kunnen worden afgeslagen dan is het lokaal maximaal 4 uren open na de afslagtijd.

De bezoekers van de kantine worden geacht mee te werken aan een correcte sluiting van de kantine en handhaving van de sluitingstijden.

 

In de kantine hangt bij binnenkomst links een serie postvakjes. Voor elk vliegend lid is voorzien in een postvakje, ook de club zelf heeft enkele postvakjes. In uw postvakjes kunt u uw papieren of elektronisch kloksysteem kwijt totdat u ze meeneemt. Ook anderen kunnen hierin post voor u kwijt. U kunt uw post voor de vereniging kwijt in een vakje van de vereniging. Ook zijn er vakjes voor het rayon, afdeling en npo.

 

Als u zichzelf verwondt, dan ligt er in de grijze kast een verbanddoos met verband en pleisters, u kunt hier gebruik van maken.

Als er iemand gewond is of als er een calamiteit is dan kan via de telefoon in het kantoor om hulp worden gebeld, de belangrijke telefoonnummers staan op het telefoonapparaat en op de computer.

Als er brand uitbreekt dan kan er gebruik worden gemaakt van een viertal brandblussers, 2 beneden en 2 boven. Als er iemand in brand raakt dan hangt er een blusdeken achter de bar in een rode verpakking. Als de frituuroven vlam vat dan moet deze geblust worden vanaf 5 meter afstand, anders wordt mogelijk het vet uit de oven geblazen en verspreidt de brand zich juist sneller.

 

Het kloklichten gebeurt op vaste tijden, ook mensen met elektronische kloksystemen dienen zich te melden op deze tijden. De tijden zijn 16.00, 19.00, en daarna elk uur. Dat geldt ook voor vluchten op zondag. De tijd is afhankelijk van de eerstgeklokte duif. Tussen de eerstgeklokte duif en de afslag zit minimaal 1 heel uur. Bij twijfel informeren en niet zomaar een uur later komen. Via de groeps-app zullen zoveel mogelijk de nodige mededelingen worden gedaan door het bestuur en kunnen ook de vragen worden gesteld door iedereen die in de app deelneemt.

 

Iedereen die fit is, wordt geacht mee te helpen met het inladen van de manden als de auto arriveert. De fitste mensen doen wel het meeste werk. Als iedereen meehelpt het werk uit te voeren en de boel een beetje netjes en geordend te houden, dan kunnen we weer een mooi seizoen beleven.

 

Succes !!!

Het Bestuur