PV De Zwaluw

home

Zwaagwesteinde

Werkgebied

 

 

Werkgebied PV De Zwaluw

Aanpassing op verzoek ledenvergadering 18-10-2001 ivm verhuizing van leden.

 

De grenzen van het werkgebied van PV De Zwaluw zijn de grenzen van het ACG 7 uit 1994, door PV De Zwaluw aangenomen op de ledenvergadering van 7 maart 1997:

Westgrens:          x 11974,0 (m.i.v. 2006 longitude: 060100.0 )

Oostgrens:          x 12011,5 (m.i.v. 2006 longitude: 060450.0 )

Noordgrens:       y 15885,0  (m.i.v. 2006 latitude:    531650.0)

Zuidgrens:          y 15825,0  (m.i.v. 2006 latitude:    531400.0)

Personen die zich aanmelden als lid, of personen die reeds lid zijn maar nog niet deelnemen aan concoursen van PV De Zwaluw, kunnen uitsluitend deelnemen aan concoursen van PV De Zwaluw als zij binnen deze hierboven genoemde grenzen wonen.

 

In aanvulling hierop geldt voor leden die reeds deelnemen aan concoursen van PV De Zwaluw en die verhuizen, dat zij kunnen blijven deelnemen aan concoursen van PV De Zwaluw mits zij komen te wonen in de omstreken van Zwaagwesteinde waarvan de grenzen door de onderstaande wegen en straten wordt bepaald. De leden dienen aan de Zwaagwesteinder kant van de weg te wonen.

Westgrens – Zuidgrens – Oostgrens  - Noordgrens

De Hoofdweg van Damwoude naar Veenwouden, De Zuiderrondweg om Veenwouden, De Woudweg van Veenwouden naar Quatrebras, De Rijksstraatweg N355 van Quatrebras via Noordbergum richting Twijzel, overgaand in de Rykswei N355 voor de afslag naar Kootstertille, overgaand in Optwizel in Twijzel tot aan de afslag richting Kollumerzwaag, vandaar bepaalt De Wedze de grens tot aan de Cecilialoane bij Kollumerzwaag en dan via de Achterwei bij Kollumerzwaag, overgaand in de Koarteloane en daarna de Triemsterloane tot aan de Trekweg voorbij de Triemen, daarna de Trekweg volgend tot aan de afslag Driesum/Wouterswoude, vanhier het Oostwoud volgend, overgaand in de Van Sytzamaweg, door Driesum, overgaand in de HG vd Veenstraat in Driesum, overgaand in de Voorweg in Driesum, in Wouterswoude overgaand in de Doniaweg die in Damwoude weer uitkomt op de westgrens van het werkgebied te weten De Hoofdweg.