PV De Zwaluw

HOME

 

Zwaagwesteinde

Heden

 

PV De Zwaluw is een duivensportvereniging met 90 jaar geschiedenis, die is gevestigd in Zwaagwesteinde aan de Miedlaan 12. Het senioren ledental bedraagt 35. Dat zijn 34 mannen en 1 vrouw. Er zijn geen jeugdleden meer in 2019. De gemiddelde leeftijd is ruim 53 jaar. Deze 35 leden betekenen tezamen 32 hokken waarvan 30 actief. De vereniging kent nog enkele donateurs en enkele “slapende” leden. De teruggang in leden was de laatste jaren fors, van 63 leden in 2010 naar 35 in 2019. De Zwaluw deelt daarmee in de landelijke ledenteruggang, tot 2013 toe konden we stabiel blijven maar het oude bekende duivenvirus heeft moeite met de nieuwe tijd.

In 2018 werden er gemiddeld 461 duiven per concours ingezet door gemiddeld 21 spelende hokken. De concoursen stonden bij een prijsverdeling van 1:3 gemiddeld 47 minuten open. Het verschil tussen de eerste en tweede duif was gemiddeld 87 seconden en op 6 van de 30 vluchten 10 seconden of minder.

In de competitie “Beste vereniging van Friesland 96” stond PV De Zwaluw in 2017 op de eerste plaats maar in 2018 zonken we naar een 9e plaats, een dieptepunt dat we vooral te danken hadden aan een hele slechte score op Chateauroux ! We stonden de laatste 20 jaren 7x op de eerste plaats. Er namen in 2018 nog 55 verenigingen deel aan deze competitie. In 2019 zal de waarde van de competitie vervallen omdat het meerendeel van de clubs niet aan alle concoursen deelneemt of niet met een representatief aantal leden deelneemt.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar.

Voorzitter: Theo (L) de Bruin

Secretaris: Djoerd van der Veen

Penningmeester: Bauke Pieter de Roos

2e voorzitter: Haize van Kammen

2e penningmeester: Hendrik Postma

 

Ringenadministrateur:

Haize van Kammen

 

Van alle leden die nog jong en fit genoeg zijn, wordt een arbeidsinspanning verwacht ten behoeve van de vereniging. Die bestaat uit jaarlijks minimaal een drietal kantinediensten en daarnaast deelname aan de inkorfgroep, kloklichtgroep of schoonmaakgroep. Men wordt hiervoor ingeroosterd.

 

Huisvesting

De huisvesting bestaat uit een flink stenen gebouw van 2 verdiepingen, de afmetingen zijn ongeveer 25x10 meter.

De verdieping wordt gebruikt voor opslag en kantoorruimte. De begane grond wordt ´s zomers in tweeën gedeeld: een inkorfgedeelte (rookvrij) en een kantinegedeelte. ´s Winters wordt het tussenschot verplaatst en is er een opslagruimte en een grote zaal, geschikt voor tentoonstellingen, feestavonden en vergaderingen. Het gebouw is eigendom van PV De Zwaluw. Het gebouw wordt omheind door een ruim parkeerterrein waarop nog een houten opslagplaats is gesitueerd die normaliter wordt verhuurd.

 

Organisaties

PV De Zwaluw maakt deel uit van de Afdeling Friesland “96, dat is 1 van de 12 afdelingen die tezamen de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) vormen. De afdeling Friesland “96 kent een opdeling in ACG´s (afdelingsconcoursgebieden), dat zijn gebieden waarvan de in die gebieden wonende duivenliefhebbers tegen elkaar spelen (verplicht). De gebieden zijn ongeveer 18 km in oost-west richting en ongeveer 40 in noord-zuid richting. PV De Zwaluw is ingedeeld in Samenspel C, dat is Noordoost Friesland.

Verder maakt PV De Zwaluw deel uit van twee onverplichte concoursverbanden: 1) Rayon De Driesprong, een samenspel van de drie verengingen van Zwaagwesteinde-Twijzelerheide en omstreken en 2) De Eenheid, een samenspel van de drie rayons Het Noorden, De Walden en De Driesprong.

 

Activiteiten

Naast de normale clubactivteiten zijn er ook bindingsactiviteiten. Zo worden er soms scootertochten, zeeviswedstrijden, gewone viswedstrijden en barbecue´s georganiseerd. In het verleden werd er ook gevoetbald, waren er klootschietwedstrijden en gingen zwaluwleden in groepsverband baantjes trekken in het zwembad.